DS-2CE76K0T-LMFS

  • ภาพถ่ายคุณภาพสูงที่มีความละเอียด 4 MP
  • รองรับการตรวจจับมนุษย์และยานพาหนะ
  • Smart Hybrid Light: เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีระยะไกล
  • ไมโครโฟนในตัวเพื่อความปลอดภัยของเสียงแบบเรียลไทม์
  • ทนน้ำและฝุ่น (IP67)
  • เทคโนโลยีการบีบอัด H.265+ ที่มีประสิทธิภาพ
  • รองรับพื้นที่เก็บข้อมูลออนบอร์ดสูงสุด 512 GB (ช่องเสียบการ์ด SD) (อุปกรณ์เสริม)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DS-2CE76K0T-LMFS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *