กล้อง Dual smart light 2MP 10 จุด – บ.วิน วิน เอนจิเนียริ่ง